Відносна вологість повітря

З поверхонь річок, морів, водойм при будь-якій температурі відбувається випаровування. Випаровування це процес переходу від одного агрегатного стану в інший. Отже, в повітрі постійно знаходиться водяна пара. Наявність водяної пари в повітрі і показує вологість повітря.

Для визначення вмісту вологи в повітрі використовують поняття абсолютної і відносної вологості.

Абсолютна вологість ρ показує, скільки грамів водяної пари міститься в повітрі об’ємом 1 м³ при даних умовах, тобто щільність водяної пари.

Щоб судити про ступінь вологості повітря, важливо знати, близько чи далеко знаходиться водяна пара, що знаходиться в повітрі, від стану насичення. Для цього вводять поняття відносної вологості.
Відносною вологістю повітря φ називають відношення абсолютної вологості повітря ρ до щільності ρ0 насиченої водяної пари при тій же температурі, вираженої в відсотках.
Відносну вологість повітря можна визначити за формулою:

φ = ρ/ρ0*100%.

Чим більше буде вміст водяної пари в повітрі при даній температурі, тим більше вологість повітря, і тим ближче пар до стану насичення.
Якщо вологе повітря охолоджувати, то при деякій температурі знаходиться в ньому пар можна довести до насичення. При подальшому охолодженні водяна пара почне конденсуватися у вигляді роси, може з’явитися туман.

Author: Vodyanoy